บริษัท สยามแท็ปโก้ จำกัด
94/59 ม.9 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ผู้ผลิตและจำหน่าย ปุ๋ยเคมีตราเพชรน้ำหนึ่ง ไม้ดาว ปุ๋ยอินทรีย์ตราเพชรดาว ปุ๋ยชีวภาพตราไม้ดาว จุลินทรีย์แม็กซ์บีเวอร์ แม็กซ์พารา แม็กซ์มัน ฮอร์โมนแมกซ์ขจี
สถานที่ผลิต จ.กาญจนบุรี
ปุ๋ยเคมี
ให้ธาตุอาหารสำหรับพืชครบ ละลายไว พืชเขียวเร็ว เขียวทน โตเร็ว แข็งแรง ผลดก พิเศษด้วยการใช้ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมเป็นฟิลเลอร์ โดยไม่มีส่วนผสมของดินหรือทราย สูตรที่ผลิตมีทั้ง 15-5-5, 15-5-10, 15-5-20, 25-0-0, 6-3-3 มีธาตุอาหารหลักครบ คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโปตัสเซียม (K) และธาตุอาหารรอง คือ แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ทั้งข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย พืชผัก พืชไร่ ผลไม้ สับปะรด ยางพารา ปาล์ม ขนุน ทุเรียน ลองกอง ลำใย เงาะ ส้ม ส้มโอ ส้มเขียวหวาน มะนาง
ปุ๋ยอินทรีย์
ผลิตจากอินทรีย์วัตถุแท้ที่ให้ค่า Organic Matter (O.M.) สูง ได้แก่ กากอ้อยโรงงานน้ำตาล ขี้หมู ขี้วัว ขี้เป็ด ขี้ไก่ กากส่าเหล้า กากชูรส และขี้เถ้า ผสมด้วยฮอร์โมนพืช คือ ไคโตซาน และจุลินทรีย์ชีวภาพที่มีประโยชน์ ความเข้มข้นสูง ซึ่งช่วยทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้เป็นธาตุอาหาร ช่วยฆ่าเชื้อโรคและเชื้อราศัตรูพืชบางชนิด และช่วยบำรุงพืชให้แข็งแรง ให้ผลผลิตสูง คุณประโยชน์ที่ได้จากปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ทำให้ยางพารามีน้ำยางมาก แก้โรคหน้ายางแข็ง โรคเส้นขาว หรือในพืชอื่นๆ ก็ช่วยป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ได้ดีมาก นอกจากนี้ ในปุ๋ยอินทรีย์ยังมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมครบทุกตัว คือ แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน เหล็ก ทองแดง แมงกานิส สังกะสี โบรอน โมลิบดินั่ม และคลอรีน
ความรู้ทางด้านการเกษตร
พร้อมด้วยความรู้ทางด้านการเกษตร และการเพาะปลูก ไขปัญหาโดยหมอเกษตร ความรู้เรื่องปุ๋ย ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด แนะนำวิธีการปลูกพืชตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การคัดเลือกพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว การเกษตรอินทรีย์
ซื้อขายปุ๋ย ขายปลีกและขายส่งแก่ผู้แทนจำหน่าย ร้านค้า และสวนเกษตรผู้ใช้โดยตรง ปุ๋ยดี คุณภาพสูง พืชเขียวเร็ว เขียวทน แข็งแรง ให้ผลผลิตสูง ปุ๋ยเคมีตราไม้ดาว และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราเพชรดาว ซื้อปุ๋ย ขายปุ๋ย ราคาถูก ราคาปุ๋ย ราคาพืชผล
บริษัท สยามแท็ปโก้ จำกัด ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ